Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną krok po kroku

Postaramy podpowiedzieć wam, jakie należy przygotować dokumenty przed wizytą w banku i staraniem się o kredyt hipoteczny na działkę budowlaną.

Pan Pikuś niestety nie działa w bankach, a szkoda. Z kredytami hipotecznym, czy to na mieszkanie, działkę budowlaną czy budowę domu jest pewien problem. Dokumenty, dokumenty, dokumenty i jeszcze raz dokumenty. Kto przechodził przez proces przyznawania kredyty hipotecznego w banku i nie musiał donieść jakiegoś dokumentu? Nikt, to dobrze nie warto być wybrańcem, bądź wyjątkiem potwierdzającym regułę – Trzeba będzie donieść jeszcze….

Kredyt na działkę – jakie dokumenty będą potrzebne?

Zacznijmy od standardowych dokumentów, w które należy się uzbroić przed każdą wizytą w banku. Wizytą związaną z umowami kredytu, czy to zwykłego gotówkowego, czy hipotecznego. Zatem, niezbędne będą następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość, nie wystarczy jeden, najlepiej wziąć ze sobą dwa. Dokumenty potwierdzające tożsamość to tradycyjnie dowód osobisty, ewentualnie paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty, kartę stałego pobytu

 • dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód. Tu mamy dość szeroką paletę dokumentów, w zależności od źródła uzyskiwanego przez nas dochodu:

 • etat, jeśli pracujemy na etacie należałoby wykazać się posiadaniem dowodu, który potwierdzałby zatrudnienie oraz wysokość dochodu,

 • praca dorywcza, niestety banki traktują jeszcze trochę po macoszemu osoby, które nie mają stałego etatu, a zarabiają w oparciu o umowę zlecenie, kontrakt, umowę o dzieło. Posiadanie takiej umowy, stawia nas niekiedy w gorszej pozycji do etatowca, emeryta lub rencisty Nie ważne, że zarabiamy więcej niż etatowiec, ale nieregularnie i to dla banku jest pretekst, aby nie przyznać kredytu. Cóż nie będziemy, nad tym dużej się rozwodzić, gdyż nie taka jest tematyka artykułu. Niemniej bulwersuje nas to nieco.

 • własna działalność gospodarcza tu mamy jeszcze więcej dokumentów. Podstawa to zaświadczenie o wpisie do ewidencji, NIP, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. Ponadto potrzebne będą dokumenty, pozwalające określić przychody firmy, czyli w zależności od formy opodatkowania może to być np. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Niektóre banki zamiast wyżej wymienianych dokumentów pozwalają na dostarczenie jedynie rozliczenia rocznego (kilka lat wstecz), potwierdzonego oczywiście przez pracowników US za zgodne z oryginałem.

 • działalność rolnicza podobnie jak w przypadku własnej działalności gospodarczej potrzebne będą zaświadczenia o niezaleganiu z tym, że będą one z KRS-u i UG,

 • emeryt/rencista zaświadczenie o przyznaniu emerytury lub renty plus odcinki z ostatniej wypłaty (ewentualnie wyciąg z konta bankowego, na który wpłacana jest renta lub emerytura),

 • dochody z najmu lub dzierżawy jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, a uzyskujemy dochody z tytułu najmu lub dzierżawy, warto wykazać to w banku, chociażby dla zwiększenia zdolności kredytowej. W tym celu należałoby przygotować umowę najmu lub dzierżawy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, deklaracje podatkowe z tytułu najmu/dzierżawy (PIT-28, PIT-36), zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od najmu lub dzierżawy.

Wymienione wyżej dokumenty potrzebne są zasadniczo przy każdej procedurze zaciągania kredytu, hipotecznego czy gotówkowego. Jeśli jesteśmy stałymi klientami banku, u którego staramy się o kredyt, możemy liczyć na swoistą taryfę ulgową. Dostaniemy kredyt gotówkowy na podstawie oświadczenia o dochodach lub ukazania dowodu osobistego, jeśli na naszym koncie były regularne wpływy z tytułu pracy.

Kredyt krok po kroku

Przejdźmy jednak do wymaganych dokumentów przy staraniu się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej. Obok wymienionych wyżej dokumentów, potwierdzających naszą tożsamość oraz zdolność kredytową, należy również mieć:

 • umowę przedwstępną, jeśli nie posiadamy jeszcze działki, ale mamy już jakąś upatrzoną i umówiliśmy się ze sprzedawcą oraz spisaliśmy umowę przedwstępną sprzedaży, a więc swoiste przyrzeczenie zakupu działki, wówczas taką umowę zanosimy do banku,

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

 • akt notarialny potwierdzający prawa własności do działki przez jego zbywcę,

 • wypis z ewidencji gruntów,

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie potwierdzeniem przeznaczenia działki pod zabudowę, ewentualnie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokumenty te są potrzebne w banku do ustalenia przeznaczenia działki budowlanej. Dla nas to również pewne zabezpieczane, gdyż często sprzedający działkę sprzedają ją z przeznaczeniem pod zabudowę. Może się jednak okazać, iż po zakupie działki jest rolna lub stanowi część krajobrazu czy też ochrony przyrody, wówczas nie prędko będziemy mogli sobie coś na niej postawić.

Ponadto, udając się do konkretnego banku po kredyt hipoteczny warto jest uprzednio wejść na stronę firmową banku i ściągnąć sobie wniosek kredytowy wraz załącznikami. Niektóre banki mają własne formularze np. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy i właśnie takich wymagają przy staraniu się o kredyt.